Login

Partneri

Kultura

VELIKI USPJEH UČENIKA PULSKE GLAZBENE ŠKOLE

ŠEST UČENIKA OSVOJILO PRVU NAGRADU

Na 50. jubilarnom regionalnom hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe učenici Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula postigli su veliki uspjeh. Od ukupno 14 učenika koji su se natjecali u različitim disciplinama šest učenika osvojilo je prvu nagradu, sedam učenika drugu nagradu i jedna učenica treću nagradu. Natjecanja su se odvijala u Zagrebu, Zadru, Križevcima, Samoboru i Velikoj Gorici. Disciplina udaraljke (Zagreb, 26.02.2012.)

 II. kategorija Učenica Dora Vojnić (klasa: Vedran Vojnić,prof.) osvojila je II. nagradu s 85,20 bodova Disciplina violončelo (Zadar, 27.02.2012.) I. kategorija Učenica Nicole Maretić Ramos (klasa: Dražen Maretić, prof.) osvojila je II. nagradu s 84,40 bodova Disciplina violina (Zadar, 27. i 28.02.2012.) II. kategorija Učenica Fotina Duni (Karlo Kumpare, prof.) osvojila je III. nagradu s 78,40 bodova Disciplina harmonika (Križevci, 29.02. i 01.03.2012.) I. kategorija Učenik Ivan Peruško (klasa: Orhida Antunović, prof.) osvojio je I. nagradu s 92,20 bodova Učenica Chiara Moscarda (klasa: Orhida Antunović, prof.) osvojila je II. nagradu s 88,00 bodova II. kategorija Učenik Dino Krizmanić (klasa; Tatjana Lajić, prof.) osvojio je I. nagradu s 95,20 bodova IV. kategorija Učenik Noel Dožić (klasa: Orhida Antunović, prof.) osvojio je II. nagradu s 88,40 bodova V. kategorija Učenica Karmen Antunović (klasa: mr. art Volodimir Balyk) osvojila je I. nagradu s 91,20 bodova Učenik Endi Miletić (klasa: mr. art Volodimir Balyk) osvojio je II. nagradu s 87,20 bodova Disciplina flauta (Zadar, 29.02. – 02.03. 2012.) Učenica Klara Petrović (klasa: Maja Petrović, prof.) osvojila je I. nagradu s 98,80 bodova Disciplina rog (Zadar, 29.02. – 02.03. 2012.) I. kategorija Učenik Fabio Ipsa (klasa: Denis Goldin, prof.) osvojio je I. nagradu s 93,00 boda II. kategorija Učenik Diego Goldin (klasa: Denis Goldin, prof.) osvojio je I. nagradu s 97,25 bodova Disciplina saksofon (Zadar, 29.02. – 02.03. 2012.) II. kategorija Učenik Bruno Martinović ( klasa: Malpera Arduino, prof.) osvojio je II. nagradu s 82,80 bodova Disciplina truba (Zadar, 29.02. – 02.03. 2012.) II. kategorija Učenik Roberto Bernaca (klasa: Denis Goldin, prof.) osvojio je II. nagradu s 83,00 boda. (REX)

Korupcija na Sveučilištu

  • Category: Obrazovanje
  • Published: Sunday, 30 January 2011 22:00
  • Written by librarian
  • Hits: 3844

S V E U Č I L I Š T E U Z A G R E B U

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, 10002 ZAGREB, Trg maršala Tita 14; URL: www.unizg.hr

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: (01) 456 42 33; Faks: (01) 456 40 08

STAVOVI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU POVODOM OPERACIJE „I@DEKS“

I PRIJEDLOZI ZA SUZBIJA@JE POJAVA KORUPCIJE

Na nekim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu otkrivene su pojave korupcije. Pojave

korupcije već su često otkrivane i u drugim segmentima društva poput gospodarstva,

pravosuđa i zdravstva. Zbog svoje posebne moralne i intelektualne uloge u hrvatskom

društvu Sveučilište se mora energično obračunati s pojavama korupcije u vlastitim

redovima te pridonijeti tomu da se zlo korupcije iskorijeni iz hrvatskoga društva.

Iskorjenjivanje korupcije presudno je ne samo za ulazak u EU, već i za jačanje

vladavine prava te budućnost hrvatskoga društva općenito.

Borba protiv korupcije ne smije se svesti na kampanju i medijsku predstavu, već treba

biti ozbiljna, sustavna i beskompromisna. Sveučilište stoga prosvjeduje i osuđuje

kršenja ljudskih prava i ponižavanje osumnjičenika, neodgovorno bacanje sumnje na

Sveučilište kao cjelinu, stvaranje atmosfere u kojoj je sveučilišni posao moralno

problematičan, a potencijalno i kriminalna djelatnost. Krivnja pripada pojedincu i ne

može biti kolektivna krivnja. Krivnja se ne temelji na sumnjama i pričama, već na

dokazima, a dok dokaza ili presuda nema, ne smije se širiti ozračje općega sumnjičenja

za moralno posrnuće i profesionalnu nekompetenciju.

Na Sveučilištu će se osnovati ekspertna skupina koja će iz stručne, pravne i etičke

perspektive razmotriti provedbu akcije „Indeks“. Takva će skupina osobito obratiti

pozornost na sljedeća pitanja: je li akcija bila proporcionalna potrebama, je li šteta

nanesena pojedincima, sastavnicama i Sveučilištu mogla biti manja, te kako u budućim

slučajevima treba postupati.

Ni glede korupcije na Sveučilištu, kao ni glede korupcije u hrvatskom društvu općenito,

ne trebaju nam hajke i žrtvena janjad, već pravna država, neselektivne i iscrpne istrage

uz potpunu zaštitu dostojanstva i ljudskih prava optuženika te kažnjavanje svih

odgovornih. Korupciju treba iskorijeniti na svim područjima i svim razinama. Uz to

valja imati na umu da je korupcija opasnija kad se događa na višoj razini, a njezino

iskorjenjivanje važnije.

Sveučilište će poduzeti sve potrebno da se korupcija iskorijeni svugdje gdje se na

Sveučilištu pojavila, te da se ubuduće ne pojavi. Isto tako, Sveučilište je spremno dati

svoj puni doprinos i borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu. U tu svrhu

Sveučilište navodi mjere koje je i do sada provodilo, a koje će intenzivirati, te mjere

koje će započeti provoditi:

2

A. Reagiranje na uočene pojave korupcije na pojedinim sastavnicama

B. Sprečavanje i rano otkrivanje pojava korupcije na Sveučilištu

C. Doprinos Sveučilišta borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu.

S provođenjem mjera započinje se odmah, a te će mjere tijekom provedbe biti podrobnije

razrađivane.

A. Reagiranje na uočene pojave korupcije na pojedinim sastavnicama

o

Nastaviti surađivati s nadležnim organima u provođenju istrage, vodeći pri tome

računa o autonomiji i dignitetu Sveučilišta.

o

Nastavu, održavanje ispita te obavljanje administrativnih poslova organizirati

tako da u njima ne sudjeluju pojedinci protiv kojih je pokrenuta istraga.

o

Pomoći da se nastava i ispiti održavaju redovito na svim fakultetima te da

studenti budu što manje pogođeni. U tu će se svrhu, ako to bude potrebno,

angažirati i odgovarajući nastavnici s drugih sastavnica Sveučilišta

.

o

Provesti i vlastitu istragu eventualnih dodatnih pojava korupcije, nastojeći da se

one, ako postoje, razotkriju i sankcioniraju, ali izbjegavajući svaki „lov na

vještice“ i šikaniranje. U operacionalizaciji istraga, provjera i analiza angažirat

će se i djelatnici s drugih sastavnica Sveučilišta. Pobliže, u provjerama

dokumentacije vezane uz upise, ispite, završne studijske dokumente i slično

angažirat će se pojedinci iz odgovarajućih stručnih službi s drugih sastavnica.

Za analize stanja na pojedinim sastavnicama Senat će, na prijedlog rektora, uz

pomoć Etičkoga savjeta i Rektorskoga kolegija u širem sastavu, imenovati

povjerenstva u kojima će većina članova biti s drugih sastavnica

.

o

U okviru svojih ovlasti primjereno kazniti odgovorne u skladu s odgovarajućim

pravnim pravilima te svojim ovlastima.

o

Čelnici sastavnica obvezuju se promptno dati rektoru na uvid sve odluke koje će

donositi vezano uz navedene točke, kako bi rektor bio u mogućnosti realizirati

ovlasti po čl. 13.1.9. i čl. 39. Statuta Sveučilišta.

B. Sprečavanje i rano otkrivanje pojava korupcije na Sveučilištu

o

Sustavno provoditi mjere sprečavanja i ranoga otkrivanja korupcije, primjerice:

među studentima i nastavnicima nastaviti sustavno promicati Etički

kodeks Sveučilišta

što prije završiti proces osnivanja etičkih povjerenstava na sastavnicama

započet prije godinu dana

ubrzati provedbu Bolonjskoga procesa u onim segmentima koji

uključuju:

provjere znanja tijekom cjelokupnoga izvođenja predmeta koje

smanjuju ulogu završnoga ispita

poticanje provjera znanja na studiju u obliku pismenih ispita pod

šifrom

obvezno sudjelovanje na nastavi i rad u manjim grupama koji

osigurava transparentnost postignuća svakoga studenta

uvrštavanje pitanja o saznanjima o korupciji u anonimno

ispitivanje studenata o kvaliteti nastave

onemogućiti zlouporabe na razredbenim ispitima i prigodom upisa

(ondje gdje to još nije učinjeno) koncipiranjem provjere znanja,

3

anonimnošću testova, uporabom suvremene tehnologije u ispravljanju te

javnim uvidom u cjelokupni postupak

uvesti sustav kojim će se uz zajamčenu diskreciju studentima omogućiti

izravno upozoravanje i prijavljivanje Etičkom savjetu i rektoru pojava i

radnji koje su po Etičkom kodeksu Sveučilišta neetične ili za koje

postoje indicije disciplinskih i krivičnih prekršaja.

o

Otklanjati potencijalna žarišta ponajprije akcijom na razini fakulteta, odnosno

Sveučilišta, a ako se to pokaže neuspješnim, zatražiti pomoć nadležnih državnih

organa.

C. Doprinos Sveučilišta borbi protiv korupcije u čitavom hrvatskom društvu

o

Otkrivanje korupcije sigurno nakratko negativno utječe na ugled Sveučilišta u

Zagrebu. Međutim, dosljedno uklanjanje svih oblika korupcije omogućuje da

upravo ono bude bitni čimbenik u borbi protiv korupcije, opasno rasprostranjene

u čitavom hrvatskom društvu.

o

Pojave, ali i kronična žarišta korupcije u društvu, treba sustavno uočavati te

radikalno i neselektivno otklanjati. Baš kao i drugdje u svijetu, korupcija u

prvom redu proizlazi iz nezadovoljavajućega moralnoga stanja u društvu te

nedostatka kontrole i zlouporabe vlasti i ovlasti. Sveučilište je spremno dati

puni doprinos toj teškoj borbi time što će, koristeći se svojim intelektualnim i

moralnim potencijalom, sustavno upozoravati na pojave i žarišta korupcije u

čitavom društvu, a posebice na osjetljivom području vezanom uz obnašanje

državne i lokalne vlasti te provođenje javnih ovlasti.

 

U Zagrebu, 24. rujna 2008.

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2008/

Stavovi_SuZ_povodom_akcije_Indeks_lektorirana_verzija_pdf.pdf